Algemeen

De Toverbal is een openbare basisschool voor onderwijs aan anderstalige kinderen. Voor de kinderen die afkomstig zijn van het AZC spreken wij van “nieuwkomers”.

Op De Toverbal zijn kinderen en volwassenen van alle gezindten en nationaliteiten welkom. Wij respecteren alle levensovertuigingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aanleiding van iemands afkomst. Ieders opvatting wordt gerespecteerd.

In de loop der jaren heeft De Toverbal een goede knowhow opgebouwd als het gaat om het aanleren van de Nederlandse taal aan anderstalige kinderen. De school heeft zijn eigen lesprogramma ontwikkeld en past dat voortdurend aan wanneer de schoolpopulatie daarom vraagt.

De school biedt onderwijs op maat aan anderstalige kinderen. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van de kinderen. We streven naar balans tussen de mogelijkheden van het kind én de taken die moeten worden uitgevoerd.

Het aanleren van de Nederlandse taal is erop gericht dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze maatschappij. Voorts vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich de Nederlandse normen en waarden eigen kunnen maken.

Tenslotte streven we ernaar de kinderen zo snel mogelijk door te kunnen laten stromen naar een reguliere vorm van basis- of voortgezet onderwijs.