Schoolgids

Als bijlagen vindt u hier onze schoolgids en jaarkalender.

In de schoolgids gaan wij in op onze uitgangspunten, werkwijze, de sfeer op school en de resultaten van het onderwijs. Ook informeren wij u over de zorg die wij kunnen geven aan uw kind, wat u van de school kunt verwachten en wat wij van u als ouder(s/verzorger(s) verwachten. Deze schoolgids wordt vierjaarlijks herzien.

Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd van harte welkom op de Toverbal voor een toelichting!